Zobaczstolarka PVC i alu

HST 85

Nowe drzwi unoszono-przesuwne Aluplast HST 85 mm są ewenementem na rynku: są dostępne w trzech różnych wariantach, w zależności od wymagań stawianych izolacyjności cieplnej: od wersji Basic, poprzez wersję Standard, aż po wersję Premium, która spełnia najwyższe wymagania dla domów pasywnych.

Jeden system – trzy rozwiązania

Nowy system drzwi HST 85 mm jest z jednej strony odpowiedzią na oczekiwania w zakresie tworzenia coraz większych konstrukcji okiennych, a z drugiej strony poprzez zmiany konstrukcyjne, a przede wszystkim możliwość stosowania szerszych pakietów szybowych o szerokości do 51 mm, pozwala uzyskiwać ponadprzeciętne właściwości w zakresie izolacyjności cieplnej. Nowością w tym segmencie jest modułowy charakter konstrukcji, co umożliwia trzy dowolne konfiguracje produktu, w zależności od oczekiwanych parametrów cieplnych.
aluplast_drzwi_przesuwne_HST_85_mm_basic2.jpg
HST 85mm wersja Basic
aluplast_drzwi_przesuwne_HST_85_mm_standard2.jpg
HST 85mm wersja Standard
aluplast_drzwi_przesuwne_HST_85_mm_premium2.jpg
HST 85mm wersja Premium

HST 85 mm Fixframe. Jeszcze więcej światła

Nowe rozwiązanie systemowe HST 85 Fixframe z bardzo wąską ramą w części stałoszklonej, to spełnienie postulatu maksymalizowania powierzchni przeszklonych, zwiększania ilości światła wpadającego do pomieszczeń i efektywnego wykorzystania energii cieplnej pochodzącej ze słońca.
FF_Stand-7454.jpgDzięki swobodzie wyboru różnych kombinacji profili w części nadproża drzwi i w części progowej mamy możliwość wyboru między trzema opcjami: Basic, Standard i Premium, które skierowane są do różnych grup odbiorców o zróżnicowanych wymaganiach odnośnie izolacyjności termicznej.

Ze względu na zwiększenie do 85 mm głębokości skrzydeł używanych w konstrukcjach drzwi balkonowych HST zmodyfikowano także węzeł uszczelniający na linii zachodzenia na siebie kształtowników części ruchomych i stałych. Wykorzystywaną do tej pory uszczelkę płaską zastąpiono uszczelką EPDM o przekroju rurowym. Zwiększając nieco wartości sił operacyjnych niezbędnych do całkowitego zamknięcia skrzydła, uzyskano w ten sposób znaczący przyrost szczelności powietrznej złącza.

Właściwości cieplne drzwi HST 85

Zmiany w konstrukcji kształtowników pozwoliły na zdecydowaną poprawę przenikalności termicznej zestawień profili, co w zależności od wybranej opcji pozwala na uzyskanie średniej ważonej wartości współczynnika przenikania ciepła Uf = od 1,5 W (m2* K) w wersji Basic, poprzez Uf= 1,3 W (m2 * K) w wersji Standard do Uf = 1,1 W (m2* K) w wersji Premium.

Aktualnie zbadana wartość współczynnika Q100 pozwala klasyfikować drzwi Aluplast HST 85 mm wykonane w schemacie A do klasy 4. szczelności powietrznej według normy PN-EN 12207:2001, co zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych w zakresie przepuszczalności powietrza umożliwia stosowanie tych konstrukcji we wszystkich rodzajach budynków.
aluplast_HST_85_uszczelnienie.jpgW zależności od wymagań obiektowych i oczekiwań nabywcy w konstrukcji drzwi balkonowych Aluplast HST 85 mm można skorzystać z trzech różnych rozwiązań progu.

Próg w wersji „Basic” wykonany jest z aluminium za wyjątkiem niewielkiego elementu z PVC-U po stronie wewnętrznej. Próg w wersji „Standard” ma zbliżoną konstrukcję, jednak części aluminiowe oddziela od siebie poliamidowa przekładka termiczna. Próg w wersji „Premium” wykonany jest w całości z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym GFK. Dodatkowo wszystkie komory progu wypełniono pianą PU, co dodatkowo podnosi walory elementu w zakresie przenikalności cieplnej ograniczając wartość liniowego mostka cieplnego w obrębie progu konstrukcji bez uszczerbku dla jego sztywności konstrukcyjnej.

Próg bez barier?

niski_prog_hst_aluplast.jpgDrzwi HST to rozwiązanie nowoczesne i bezpieczne, stworzone z myślą o likwidacji wszechobecnych barier. Niski próg drzwiowy o wysokości 48 mm, który może być zagłębiony od strony pomieszczenia w całej swojej wysokości, odpowiada wymogom dla budownictwa pozbawionego barier architektonicznych i umożliwia bezproblemowe wchodzenie i wychodzenie. Dzięki specjalnym nakładkom możliwe jest także zrównanie progu z powierzchnią podłogi i tym samym całkowite zlikwidowanie barier architektonicznych.
© KMT Stal. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk | Polityka prywatności